بایگانی نوشته‌ها


پیش دبستانی کودکان اوتیسم

پیش دبستانی کودکان اوتیسم

امروز در خدمت شما عزیزان با موضوع پیش دبستانی کودکان اوتیسم خواهیم بود.این پژوهش با هدف شناخت وآگاهی همه جانبه در مورد بیماری اوتیسم و به منظور کمک ویاری رساندن به این قشر از جامعه گردآوری شده است