هوش هیجانی و تاثیر شگرف آن

هوش هیجانی چیست ؟ چقدر با اهمیت و کاربرد آن آشنایی دارید؟ مدت های زیادی هوش ریاضی یا همان (IQ) معیار سنجش هوش بشر بود... اما امروزه بشر به مفاهیم جدیدی در زمینه ی ابعاد هوش ، دست پیدا کرده است. هوش هیجانی کیفیتی ست که ما را قادر می کند با صبرو خلاقیت با مشکلات بسیاری که در ارتباط با خودمان و دیگران به وجود می آید ، مقابله کنیم