7روش برای سر و کله زدن با کودک لجباز!

از دیرباز روابط بین بچه ها و والدین خودشون ، یک چالش بزرگ بوده و ناکامی های زیادی رو هم به همراه داشته!! مخصوصا اگه کودک دلبندشون رگه هایی از لجبازی هم توی وجودش باشه! فکر می کنین بهترین روش های سر و کله زدن با موقعیت هایی که کودکتون دست از لجبازی برنمیداره ، چیا هستن؟