کودکان و اینترنت امن

در جهان امروز اگر فرزندی دارید،آیا تابه حال با آنها صحبت کرده اید؟ در مورد اینکه چگونه در دنیای مجازی ، " امن " باشند... این مبحث یکی از مباحث چالش برانگیزی ست که والدین با آن دست و پنجه نرم می کنند.