11 عبارت که هر فرزندی دوست دارد از پدر و مادر خود بشنود!

گاهی اوقات والدین خواهان رابطه ی بهتری با فرزندان خودشون هستند . اما نمی دونند چه عباراتی می تونه اونا رو به هم نزدیکتر کنه.
و در نتیجه رابطه ی  دو طرف از هم دور و دورتر میشه. یه نکته های ظریفی هستند که اگر رعایت بشن ، بسیار موثر واقع خواهند شد.و خیلی هم سخت نیست. کافیه یک بار  امتحانشون کنید..