5مدل از کودکانی که محصول خانواده ی ناکارآمد هستند

کودکانی که والدین ناکارآمدی دارند ، به یک شکل در جامعه حضور نمی یابند.گاهی اوقات بسیار صبور و گاهی اوقات بسیار دردسر ساز و عصبانی!... در این ویدئو به 5 مدل از کودکانی که محصول این نوع از خانواده هستند، می پردازیم.