دگر کرونا پنداری!

احتمالا این روزها با این مورد زیاد برخورد کرده اید که در میان جمعی اگر سرفه کنید و یا دیگران سرفه کنند و یا علائم مشابه کرونا از خود بروز بدهند، واکنش منفی شدیدی در پی خواهد داشت. این انیمیشن به خوبی این مسئله را نشان می دهد!