هرفردی نیاز به دوست داره. حتی یک فرد دارای اختلال اوتیسم

دوستی و ارتباط برقرار کردن، نیاز بشر هست.و ما برای انتخاب دوستانمون، از طیف های متفاوتی میتونیم استفاده کنیم... یکی از این طیف ها اوتیسم هست. افراد اوتیستیک نیاز به دوست رو شاید مانند افراد دیگر، نشان ندهند... و یا به شکل دیگری نشان دهند