آموزش سرویس بهداشتی به کودکان اوتیستیک و اسپرگرز

می دانید که انجام دادن برخی از کارهای روزانه برای افراد مبتلا به اختلال اوتیسم و اسپرگرز می تواند بسیار مشکل باشد و آموزش صحیح به این افراد هم آن چنان که تصور می کنید، مشکل نیست. فقط باید راهش را یاد بگیرید!