هشت ویژگی رایج خانواده های ناکارآمد

خانواده ، معمولا به شکلی معنا می شود که می توانیم در اوقات سختی و مشکلات به آنها تکیه کنیم و به نوعی می دانیم که می توانیم روی آنها حساب کنیم و به آنها اعتماد داشته باشیم. اما تکلیف افرادی که با چالش خانواده های ناکارآمد دست و پنجه نرم می کنند ، چه می شود؟