12 حقیقت راجع به اتیسم از زبان یک فرد اتیستیک!

تا به حال به این فکر کردین که یک فرد اتیسم چه انتظاراتی از افراد جامعه می تونه داشته باشه؟ اکثر مسائلی که وجود داره از زبان بقیه ی افراد مطرح شده. شاید بهتر باشه بدونیم از زبان خود فرد دارای اتیستیک که با چه چالش هایی روبه رو هست و چه چیزهایی میتونه زندگی رو براش راحت تر کنه.