رشد شناختی و تئوری پیاژه

تا به حال اسم نظریه ی " رشد شناختی " پیاژه به گوشتون خورده ؟ نظریه ی پیاژه (روان شناس سوییسی ) در مورد رشد شناختی ، شامل چهار مرحله است.و در هر مرحله با توجه به تفاوت های انسانی ، در نهایت می توانیم به بالاترین هوشی که انسان می تواند به آن دست پیدا کند، برسیم