چگونگی روبه رو شدن والدین با کودکان دارای اتیسم

شما ممکنه از اون دسته از افرادی باشید که والدین کودکان اتیستیک هستند. حتما با چالش های زیادی روبه رو هستید. ازجمله  سختی در انتخاب جاهایی که با فرزندتون میرید و... بدونید که شما تنها نیستید و خیلی از والدین دیگه هم با این چالش ها روبه رو هستند.