همکاران آموزشی

آکادمی چهل همواره تلاش کرده‌است تا با کمک اساتید برتر حوزه‌های مختلف کلاس‌های مفیدی را برای مخاطبان برگزار نماید. این آکادمی در همکاری با اساتید و موسسات زیر، اقدام به تعریف و برگزاری دوره‌های مشترک نموده است.