والدینم من و برادرم رو به طور کاملا متفاوتی بزرگ کردند!

تا به حال شده ازینکه بین شما و برادرتون فرق گذاشته بشه ، ناراحت و عصبانی باشید؟ و یا حتی در مقیاس بزرگتر در اجتماع که با نابرابری های جنسیتی مواجه میشین؟ داستان کریستین رو با هم بشنویم...