داستان کودک شاد!

تا حالا در مورد دوره ی 3ماهه ی گم شده ی نوزادان شنیدین؟ نوزادان 9ماهه به دنیا میان.. ولی انگار 3ماه این وسط کمه!.. 3ماه حیاتی ای که شبیه سازیش در دنیای واقعی میتونه به آرامش کودکتون و در نتیجه خودتون ، کمک زیادی بکنه.