حمام و کودکان اوتیستیک

آیا می دانستید که یک حمام ساده چقدر می تواندبه کودکان اوتیستیک و یا ADHD کمک بزرگی کند؟ کافی ست امتحان کنید...