وقتی عصبانی هستم...

خشم چیزیست که همه ی ما تجربه می کنیم و گاهی اوقات هم امکان دارد که از کوره در برویم و به خود و اطرافیانمان آسیب وارد کنیم! راه های کنترل خشم اگر از کودکی به درستی آموزش داده شوند، بزرگسالان آرام تری خواهیم داشت!