چرا افراد اوتیستیک از تماس چشمی ، بیزارند؟!

فرد دارای اوتیسم از شرایط و ویژگی های خاصی برخوردار است که فهم آن ممکن است در اول برای افراد دیگر، مشکل باشد... با بالا بردن اطلاعات خود راجع به زندگی این افراد، در راه رسیدن به زندگی بهتر و راحت تر ، به آنها کمک کنیم