۱۵ بازی مداد و کاغذ

این روزا همگی زمان زیادی رو توی خونه می گذرونیم و به دنبالش حوصله مونم خیلی سر میره!...این بازی ها کمک می کنه که این زمان، برامون بهتر بگذره!