کنترل خشم درکودکان اوتیستیک

خشم یک پدیده ی همه گیر است.که برای کنترل آن ، بارها روش های مختلفی گفته شده که گاهی تاثیرگذار است و گاهی نه اما برای کودکان اوتیستیک داستان کمی متفاوت است به این دلیل که آنها بالا و پایین های حسی زیادی را تجربه می کنند.