چگونه به یک فرد اوتیستیک کمک کنیم؟

اگر اختلال اوتیسم از کودکی تشخیص داده شود ، راه های زیادی برای بهبود عملکرد این افراد در دسترس مان هست. مداخله ی زود رس برای پیشرفت عملکرد رفتاری کودکان اوتیستیک مهم است... و همین طور راه های دیگر که شاید به ذهنتان نرسیده باشد