من به تازگی فهمیدم که اوتیسم دارم!

داستان فهمیدن اختلال اوتیسم از زبان فردی که به تازگی متوجه وجود آن شده...