چگونه نشانه های زودرس اوتیسم را تشخیص دهیم؟

شما برای تشخیص دادن نشانه های زودرس اوتیسم نیاز به دانش در مورد نقطه عطف های پیش رونده در این اختلال دارید و هم چنین توجه با دقت به رفتارهای کودکتان. بنابراین برای علائم هشدار دهنده ، حواستان را خوب جمع کنید ...