از عصبانیت تا آرام شدن در پنج مرحله!

همه ی ما برامون پیش اومده که وقتایی که عصبانی شدیم ، حرف هایی زدیم یا کارهایی کردیم که بعدش به شدت پشیمون شدیم!...مدیریت کردن عصبانیت از هنرهاییست که آدم های معدودی بهش دست پیدا کردن! و کسی که بتونه خشمش رو به بهترین شکل ممکن مدیریت کنه، از پس بسیاری از کارهای دیگه هم برمیاد:)