رشد هوش هیجانی

هوش هیجانی به توانایی شناسایی ، تفسیر و پردازش عواطف در خود و دیگران اشاره دارد. ممکن است فکر کنید که این یک توانایی ذاتی ست. و شما یا این توانایی را دارید یا ندارید...درست است که ژنتیک ، تربیت و محیط نقش بسزایی در این هوش ایفا می کنند، اما تاثیر تمرین را در بالابردن این مهارت ، دست کم نگیرید