اضطراب کرونا در محیط کار

محیط کار این روزها یکی از پر استرس ترین محیط ها برای افراد کارمند به حساب می آید. به دلیل ورود مهمان ناخوانده ای که قدمش مبارک شمرده نمی شود. " کرونا" اما چگونه می شود این اضطراب را کاهش بخشید؟