مدرسه اوتیسم پیک هنر

مدرسه اوتیسم پیک هنر

/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85

مدرسه اوتیسم پیک هنر: مدرسه تخصصی کودکان طیف اوتیسم است که این مدرسه پسرانه و دولتی است و یکی از مدارس خوب در زمینه اوتیسم در منطقه 6 می‌باشد